Gối Bơm Hơi Giãn Cột Sống

200,000

Gối bơm hơi giãn cột sống cho người mắc bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống cổ