Gấu Trúc Đỏ
Tòa nhà Charmington La Pointe (Block C)
Địa chỉ: Số 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, HCM
Hotline: 0925 500 600 0923 010 989 hoặc (028) 3968 3680
Email: administrator@ihat.vn