Gấu Trúc Đỏ
Tòa nhà Charmington La Pointe (Block C)
Địa chỉ: Số 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, HCM
Hotline: 0928 76 55 86 – 0928 70 37 38  hoặc (028) 3968 3680
Email: administrator@ihat.vn