• hinh dai dien
  • 26167026_2037091296503175_764707033547202056_n
  • 14
  • 26112118_2037091333169838_477407884526064015_n
  • 26047350_2037091289836509_9116594074017703083_n
  • 25659981_2037091343169837_9118821000338398139_n
  • 26055864_2037091286503176_8554098624607143188_n

Cây Lau Kính Căn Hộ

550,000

Điểm hay của Cây lau kính chuyên dụng cho căn hộ này là có thể đứng trong nhà và dễ dàng lau được bên ngoài cửa sổ.

Danh mục: